Правилата за конфиденциалност описват как „http://abv.news/“, наричан за краткост по-долу ДОСТАВЧИК събира и използва информация относно своите клиенти и посетители в сайта, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ.

1. Каква информация събираме ?

Нашият сайт използва няколко различни форми, които нашите клиенти могат да използват, за да поискат дадена информация, продукт или услуга. От тези форми, ние събираме следната информация: 

– Потребителска информация за контакти (като например имейл адрес, име, телефон, адрес и т.н);
– IP адреси.

2. Колко е защитена информацията, която събираме ?

ДОСТАВЧИКЪТ спазва стандартните мерки за сигурност, за да предотврати загуба, неправилна употреба или промяна на информацията, която е под наш контрол. Всяка финансова информация се криптирана по време на предаването и базата данни е достъпна само за вътрешни нужди и само за вътрешни служители.

3. За какво използваме тази информация ?

ДОСТАВЧИКА използва информацията за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за да изпраща информация относно фирмата на ДОСТАВЧИКА, предлагани промоции, поръчани от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ продукти или услуги, изпращане на фактури и проформа фактури или при небходимост ДОСТАВЧИКЪТ да се свържи с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да актуализират информацията за контакти по всяко време с изпращане на съобщение до info@abv.news.